Transport

Međunarodni transport

  • Priprema kompletne neophodne carinske dokumentacije.
  • Drumski, rečni, železnički i avio transport.
  • Smeštaj robe u carinskim i privatnim skladištima.
  • Kompletan kontejnerski transport iz celog sveta.
  • Uvoz diplomatskih i humanitarnih pošiljki.
  • Organizovanje svih vrsta inspekcijskih pregleda.
  • Organizacija i prevoz robe šleperima, hladnjačama, manjim kamionima ili kombijima.
  • Realizacije kompletnih carinskih uvozno-izvoznih formalnosti na svim graničnim prelazima i carinskim ispostavama.

Zbirni transport

SMART 2000 može za Vas organizovati zbirni transport robe na svim destinacijama. Velika prednost zbirnog transporta je da vam je ovom uslugom omogućena jednostavna i vrlo jeftina doprema male količine robe iz bilo kojeg dela Evrope i sveta (kao i obratno) na čijim drumovima svakodnevno ordinira veliki broj kamiona kojima SMART2000 pruža logističku i raznu drugu podršku te Vam je tako, u ovakvom zbirnom transportu, cena prevoza robe znatno povoljnija.

Kamionski prevoz

SMART 2000 Vam nudi organizaciju prevoza na gotovo svim aktuelnim domaćim i svetskim destinacijama kao i praćenje samog procesa prevoza. SMART 2000 logistički centar stavlja Vam na raspolaganje znanje, iskustvo i resurse neophodne za organizaciju otpreme - dopreme roba na relacijama širom sveta, garantujući korišćenje najprikladnijih, najbržih i najbezbednijih vidova transporta uz preciznu procenu visine ukupnih troškova kao i veoma povoljne cene. Prilikom transporta i isporuke robe na nacionalnoj teritoriji, trudimo se da koristimo prigodna vozila u zavisnosti od prirode i gabarita robe odnosno organzujemo laka vozila za brze isporuke u restriktivne zone i gradska središta (kombi vozila i kamioni nosivosti do 3 t) kao i teretne kamione za nešto dalje destinacije.

Železnički transport

SMART 2000 organizuje železnički prevoz u zemlji i inostranstvu. Posebnu pažnju pridajemo izradi kalkulacija za transport svih vrsta roba, pregled ispravnosti železničkih, Loko tovarnih listova kao i tumačenje lokalnih i međunarodnih propisa o transportu robe standardnih i vangabaritnih pošiljaka. SMART 2000 će obezbediti za Vas zakup specijalnih vagona kod domaćih i stranih železničkih kompanija. Kroz ostvarivanje uvida u podatake o troškovima transporta robe, poznavanjem propisa svih železnica Evropske Unije sugerisaćemo Vam najoptimalniui prevoznu putanju. U slučaju potrebe za pretovarom robe tj. pošiljaka na druga prevozna sredstva logistički podržavamo, sinhronizujemo i organizujemo za Vas ceo proces.

Kontejnerski prevoz

SMART 2000 Brodski Transport organizovaće za Vas izuzetno povoljan prevoz robe rekom ili morem u saradnji sa vodećim svetskim brodarima. U ovoj sferi, brodskog transporta, u prilici smo da Vam ponudimo širok spektar usluga kako u uvozu tako i u izvozu. Prevoz kontejnera može podrazumevati brodske transporte tipa "port to port" (od luke do luke), ali i kompletan prevoz u tipa "door to door" tj. od bilo koje tačke A do tačke B, sa ukalkulisanim kompletnim troškovima i transportom od vrata do vrata, bez dodatnih troškova. Ovu uslugu, naravno, karakteriše duže vreme dostave kao i izuzetno pristupačne cene. Brodski, kontejnerski transport se pokazao izuzetno povoljnim i korisnim za prevoz i dostavu sirovina i repromaterijala. SMART 2000 Vam kroz brodski prevoz nudi uštedu vremena kroz najkraća tranzitna vremena u brodskom transportu i ništa manje značajnu uštedu novca kroz pravilan odabir potrebne usluge.

Avio transport

SMART 2000 u saradnji sa svim eminentnim svetskim avio kompanijama organizuje avio prevoz pošiljaka. Prilikom izvoza na raspolaganju Vam je mogućnost preuzimanja robe iz mesta slanja kao i predaja iste na avio terminal, zatim brzo i povoljno obavljanje carinskih formalnosti kao i praćenje procesa transporta i obaveštavanje o trenutnoj poziciji pošiljke. U sferi uvoza robe i dobara na raspolaganju Vam je usluga obavljana carinskih formalnosti uz pribavljanje potrebnih sertifikata i brza isporuka poslate robe primaocu. SMART 2000 se takođe posvetio pažnju davanju stručnih saveta u pogledu pakovanja robe za avionski transport kao i rezervaciji prostora (bukiranja) za sve destinacije sveta.

Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport